• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

GrowingGreen Bridge Floriade Almere

Growing Green Bridge is een natuurlijk brugconcept ontwikkeld voor de Floriade 2022 in Almere. De brug vormt een groene oase in het stedelijke landschap van Almere en vervult een centrale rol binnen het terrein van de Floriade. Een herkenbaar baken dat bijdraagt aan de biodiversiteit in dit gebied. De 'eetbare' brug vormt naast verbinding een schakel tussen de verschillende ecologische zones in de omgeving en een ontmoetingsplek voor jong en oud. 


Natuurlijk brugconcept voor de Floriade 2022 Go Greener
In samenwerking met InnoPlant ontwikkelt Arc2 architectuur natuurlijke brugconcepten voor groene bruggen in een stedelijke context. Groen is onderdeel van de brug, door versiering of door integratie in de constructie. De bruggen vergroten de biodiversiteit binnen de stad, tijdens de oversteek maken de voetgangers een groene beleving mee. Elke brug is daarin uniek.

Almere groeit in de aanloop naar Floriade 2022 steeds groener. In een tien jaar durende dialoog met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, maken we van onze stad een Green City: een plek die voedsel en energie produceert, water zuivert, afval hergebruikt en grotendeels zelfvoorzienend zal zijn. Voor Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar een gezamenlijke, meerjarige onderneming die resulteert in een geheel nieuwe, blijvend groene stadswijk in het centrum van de stad: Almere Floriade. Samen groeien we naar een Green City. En inspireren we andere steden ons te volgen. Groei mee! (bron: http://floriade.almere.nl)

De Growing Green Bridge vervult een centrale rol binnen het terrein van de Floriade 2022. De brug vormt een voetgangersverbinding en ontmoetingsplek voor de bezoekers van het evenement en de toekomstige bewoners van dit bijzondere stadsdeel. De brug vergroot de biodiversiteit binnen het gebied.

Uitgangspunten Growing Green Bridges
  • Vergroten van de biodiversiteit in de stedelijke ruimte (flora en fauna)
  • Zintuigelijke en ruimtelijke beleving in de verschillende jaargetijden: zien & kijken, voelen & tasten, ruiken & proeven, horen & luisteren.
  • Diversiteit in schaal en typologie: bijenbrug, vlinderbrug, nestelbrug, eetbare brug, bamboebrug etc.
  • Brug vormt naast verbindend element een ontmoetingsplek voor de stadsbewoners, jong en oud.
  • De brug vormt een schakel tussen de verschillende ecologische zones in de stad.
  • Voor de samenstelling van de brug wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen (FSC hout, bamboe)

'Feeding Bridge' - Tasting the Green City
De Growing Green Bridge vormt een groene oase in het stedelijke landschap in het centrum van Almere. Een herkenbaar baken dat bijdraagt aan de biodiversiteit in dit gebied. Het vormt een schakel tussen de verschillende ecologische zones in de omgeving. De brug vormt naast verbinding een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het opvallende constructieve houten frame draagt het groen, de beplanting binnen dit kader voltooien de ruimte en geven de brug diversiteit door de jaargetijden heen. In de zomer ontstaat een overdekte ruimte waar bezoekers gebruik kunnen maken van zitelementen om te kunnen genieten van de omgeving. De beplanting aan de onderzijde van de brug neemt direct water op uit het doorstromende Almeerse Weerwater. De overige planten halen water uit regenwateropslag op het hoogste niveau. 

 

Gerelateerde Projecten