• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Waterzuivering Nauerna

Sober en functionele uitbreiding Waterzuivering Nauerna

De waterzuiveringsinstallatie vormt functioneel een belangrijk onderdeel in de waterhuishouding van het totale gebied binnen de Nauernasche Polder met het kunstmatige industrielandschap van stortlocatie Nauerna. Met de uitbreidingsopgave van de installatie is de capaciteit uitgebreid. Naast een extra stikstofverwijderingsstap is de eerste grootschalige elektrocoagulatie-unit in Nederland voor het verwijderen van metaalconcentraties uit afvalwater gerealiseerd. 
In het uitbreidingsplan is de mogelijkheid aangegrepen om voor het gehele waterzuiveringscomplex inclusief de retentiebekkens met bijbehorende pomphuisjes een eenduidig concept en beeld te ontwikkelen. De nieuwe hal is vormgegeven als een strakke doos, waarbij noodzakelijke detaillering, zoals HWA's, noodoverstorten en rooster(s) uit het zicht, aan de achterzijde van het gebouw zijn geplaatst. Het gebouw is sober en functioneel ontworpen, passend bij de rauwe en sterke beeldentaal van de architectuur van het Noordzeekanaalgebied en de industriefunctie van de waterzuiveringsinstallatie. De karakteristieke druppelvormige opening geeft de hal identiteit en biedt de weggebruiker zicht op de techniek. Samen met het toegepaste kleurgebruik, de belettering en horizontale witte belijning wordt de functie en samenhang van de installatie als geheel visueel afleesbaar gemaakt. Horizontale lamellen en luifels boven de entree voorkomt opwarming door directe zoninstraling. De uniforme kleurtoepassing voor de gehele installatie draagt bij aan een rustig wegbeeld vanaf de Nauernaseweg. De gekozen blauwe kleur verwijst naar het zuiveringsproces van het water.Landschappelijke inpassing
De waterzuiveringsinstallatie vormt een belangrijk onderdeel van de bebouwing van Afvalzorg binnen de Nauernasche Polder. Ten aanzien van de herkenbaarheid en landschappelijke verbinding van deze onderdelen worden rondom dit complex dezelfde landschappelijke elementen toegepast als rondom De Vouw en de Loswal. De horizontale schanskorfwand markeert het begin en eindpunt van het terrein en accentueert het lijnenspel in het langgerekte taludlandschap. Siergras rondom de individuele bebouwing vormt een landschappelijke kraag.


 

Gerelateerde Projecten