• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Fort De Batterijen Nieuwegein

Arc2 architectuur heeft een herbestemmingsontwerp gemaakt voor de Batterijen aan de Overeindseweg bij Nieuwegein. De plek is een historisch verdedingswerk dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het plan hebben verschillende bestaande historische bouwwerken een nieuwe invulling gekregen met behoudt van de karakteristieken op deze bijzondere locatie. Het bomvrije wachthuis heeft een recreatieve bestemming gekregen.


Herbestemmingsontwerp Bomvrije Wachthuis
Het bomvrije Wachthuis is een grondgewerkt gebouw met karakteristieke gemetselde gewelven en zal een nieuwe functie krijgen als recreatie en vergaderruimte. De aanpak voor het pand is gebaseerd op drie pijlers:

1. Restaureren en terugbrengen van het oorspronkelijke uiterlijk van het Wachthuis;
2. Toekomstbestendig maken van het pand;
3. Geschikt maken voor de nieuwe functies die in het pand worden gehuisvest.

In het ontwerp is er naar gestreefd om in vormgeving, kleur en materialisatie een duidelijk onderscheid te maken tussen de historische elementen en de nieuwe toevoegingen. Elk gewelf heeft een andere functie waar Arc2 architectuur een interieurontwerp voor heeft gemaakt inclusief verlichting en akoestische wandpanelen. De gewelven huisvesten sanitair en garderobe, vergaderruimte, presentatieruimte, bar en tot slot de keuken.

Het Bomvrije Wachthuis van het fort Batterijen aan de Overeindseweg vormt een een ensemble met het landschap en de Artillerieloods. De herbestemming en renovatie van de Artillerieloods van het fort is eveneens door Arc2 architectuur ontworpen.
 

Gerelateerde Projecten