• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Zuiderpoort Kerk Almere

Ontwerp vernieuwbouw kerkgebouw Almere

Arc2 architecten heeft voor De Zuiderpoort, een Christelijk gereformeerde / Nederlands gereformeerde kerk in Almere, een vernieuwbouw ontwerp gemaakt. Naast de centrale dag in de kerkgemeente, de zondag, fungeert de kerk doordeweeks als een centrale plek voor allerlei groepsbijeenkomsten en vergaderingen en als uitvalsbasis voor dienstverlening in Stedenwijk. Het bestaande kerkgebouw welke stamt uit de beginjaren tachtig vraagt in het huidige gebruik om verduurzaming, uitbreiding en modernisering. Met een functionele en eigentijdse uitbreiding van het gebouw wordt extra ruimte voor ontmoeting gecreëerd. De nieuwbouw is in contrast tot het bestaande gesloten kerkvolume (verticaal gericht) open en uitnodigend, waarbij de ontmoetingszaal met een transparante gevel aan het plein meer naar buiten is gericht (horizontaal gericht). Bestaande karakteristieken waaronder het gevouwen dak en scherpe lijnen zijn in de vormgeving en materialisatie van de nieuwbouw meegenomen om eenheid in het totale ontwerp te bewaren. Toegepast hout in de entreegevel en luifel met buitenelementen geven het gebouw een vriendelijk karakter aan de straat en laten zonder harde begrenzingen buiten en binnen in elkaar overvloeien. Het plan voorziet in een efficiente interne routing met de mogelijkheid tot flexibel ruimtegebruik en eventuele verhuurbaarheid. De bestaande kerktoren wordt in het plan gerevitaliseerd tot herkenbaar lichtbaken. 

 

Gerelateerde Projecten