• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Nauerna Heuvels Zaanstad

Het glooiend landschap van stortlocatie Nauerna wordt na het afsluiten ervan gerevitaliseerd tot een groen recreatiegebied. Het gebied is ontworpen als vier grote heuvels in het landschap waarvan de hoogste top op 50 meter hoogte ligt. Qua maat en schaal kunnen ze zich hiermee meten met andere objecten in het megalandschap rond het Noordzeekanaal: windmolens, containeroverslaghavens, de zeeschepen en transportkranen. Aan de overkant van het kanaal komt een andere stortlocatie van Afvalzorg te liggen: het Groene Schip. Deze vormt samen met Nauerna Heuvels een poort voor de grote zeeschepen op weg naar Amsterdam.

Gerelateerde Projecten