• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Laviniastraat Homeruskwartier Almere-Poort

Park- en Waterwoningen Laviniastraat - Homeruskwartier Almere-Poort

De kwaliteit van de ligging aan de groene singel en het park vormen uitgangspunt voor het ontwerp van het eigentijdse groene en landschappelijke woonmilieu binnen het Homeruskwartier aan de Laviniastraat in Almere Poort. In het plan zijn een drietal grondgebonden woontypologieën te onderscheiden waaronder een zestal rijwoningen, een viertal twee-onder-een-kap woningen en een tweetal ‘vrijstaande’ kopwoningen. Afhankelijk van de positie in het plan zijn de woningen vormgegeven als ‘Parkwoningen’, of ‘Waterwoningen’, beide met hun eigen passende ontwerpkarakteristieken, waarmee de ligging in het plan in de architectuur afleesbaar wordt gemaakt. Waar de geschakelde ‘Parkwoningen’ in de vormgeving meer verticaal gericht zijn, vormen de ‘Waterwoningen’ met een meanderende plint een horizontaal gebaar aan de singel. Ondanks deze verschillende benaderingen ontstaat door gekozen vormentaal, materialisering en kleurgebruik een samenhangend geheel.
 

Verkaveling biedt diversiteit

Met de verkaveling van de twee-onder-een-kap woningen naar twee ‘vrijstaande’ woningen op de hoeken en een viertal tussengelegen twee-onder-een-kap woningen ontstaat extra diversiteit aan aangeboden woontypologieen in het plan. In architectonisch en stedenbouwkundig opzicht wordt meerwaarde verkregen door een gevarieerder en opener beeld in de massa waarbij de ‘vrijstaande’ hoekwoningen stevige beeindigingen vormen in de context. Door de gekozen verkaveling staat er geen woning tegenover de kop van de rijwoningen waardoor vanuit beide woontypologien vrij zicht wordt geboden. De kop- en hoekwoningen wordt extra kwaliteit gegeven door openingen in de zijgevels te geven. In het plan heeft de toekomstige bewoner de mogelijkheid om de afmeting en plaatsing van de op- en uitbouwen te bepalen binnen de gestelde kaders in combinatie met eventuele dakterras(sen) waarmee een gevarieerd beeld ontstaat. De woningen zijn daarbij individueel afleesbaar door de eigen kleur metselwerk.
 

Natuurlijke uitstraling passend in de landschappelijke context

Door de toepassing van duurzame en biobased materialen met natuurlijke kleurstelling krijgt het ensemble een algehele natuurlijke uitstraling passend in deze bijzondere landschappelijke context in het hart van Almere-Poort. De karakterstieke meanderende op- en onderbouw refereren aan respectievelijk de achtergelegen boomkronen in het Homeruspark en de groene singel. Beide elementen binden de woningen samen en geven het geheel een natuurlijke uitstraling.
 

Duurzame maatregelen​ stimuleren biodiversiteit

In het plan zijn duurzame maatregelen genomen waarmee de biodiversiteit in het woonmilieu wordt gestimuleerd. Zo worden de daken van de bebouwing uitgevoerd in een groendak met sedum dakbedekking, krijgt elke kavel een prairieborder en worden de balkons vorzien met een beplantingsstrook voor insectvriendelijke vegetatie. 

Het sedum dak vertraagt de afvoer naar het riool, zuivert het regenwater en zorgt voor verdamping door de planten. Naast waterretentie draagt een groene dakbedekking bij aan luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en energiebesparing. De diverse opgenomen halfverharding in het plan is waterdoorlatend en draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van het algehele plan.


 

Gerelateerde Projecten