• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Artillerieloods De Batterijen Waterlinie Nieuwegein

Herbestemmingsontwerp Waterlinie Artillerieloods De Batterijen

Arc2 architectuur heeft een herbestemmingsontwerp gemaakt voor de Batterijen aan de Overeindseweg bij Nieuwegein. De plek is een historisch verdedingswerk dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het plan hebben verschillende bestaande historische bouwwerken een nieuwe invulling gekregen met behoudt van de karakteristieken op deze bijzondere locatie. De voormalige Artillerieloods is in het plan gerestaureerd en herbestemd tot zakelijke evenementelocatie. 
 

Ontwerp herbestemming Artillerieloods

De Artillerieloods heeft een nieuwe functie gekregen als evenementenlocatie. De aanpak voor het rijksmonument is gebaseerd op drie pijlers:

1. Restaureren en terugbrengen van het oorspronkelijke uiterlijk van de Artillerieloods;
2. Toekomstbestendig maken van het pand;
3. Geschikt maken voor de nieuwe functies die in het pand worden gehuisvest.

In het ontwerp is er naar gestreefd om in vormgeving, kleur en materialisatie een duidelijk onderscheid te maken tussen de historische elementen en de nieuwe toevoegingen. Een opvallend blok binnen het gebouw vormt het nieuwe hart met daarin ruimte voor sanitair, techniek en pantry. Op twee locaties is een deel van de zoldervloer verwijderd waardoor ruime vides zijn gecreëerd die een visuele verbinding mogelijk maken tussen de vergaderruimten boven en de grote ruimte beneden.  
De Artillerieloods van het fort Batterijen aan de Overeindseweg vormt een ensemble met het landschap en het Bomvrije Wachthuis. De herbestemming en renovatie van het wachthuis van het fort is eveneens door Arc2 architectuur ontworpen.
 

Gerelateerde Projecten