• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

BirdWorld

BirdWorld is een duurzaam concept voor een alternatieve habitat voor vogels. Het is een eerste schets die de mogelijkheden voor een volière in de vorm van een geodetische koepel onderzoekt en illustreert. Het is een ruimtelijk en constructief ontwerp, dat kan inspelen op alle randvoorwaarden, die door de professionele staf van een dierentuin wordt gesteld aan een dergelijke biotoop.


Alternatieve habitat voor vogels binnen een houten geodetische koepel


Context, routing en constructie vormen samen het project voor een alternatieve biotoop voor vogels: BIRDWORLD. 

Context
De context is de leefomgeving van de vogels. Deze is heel afwisselend: water, rotsen, land en een heel sterk reliëf. Het hier getekende plateau ligt op een hoogte van 15 meter ten opzichte van de omgeving. In het water en op het land is er een zeer uit-eenlopende begroeiïng met planten, struiken en bomen. In de hier gepresenteerde schets is een fictieve context getekend. In een definitief ontwerp wordt er rekening gehouden met de bestaande situatie en begroeiïng. Belangrijke bomen kunnen dan gespaard en geïntegreerd worden in het landschappelijk ontwerp.

Routing
Een optimale routing om vogels te ontmoeten en te bestuderen in hun eigen omgeving: De bezoeker komt via een pad van 3 meter breed, dat net boven het water zweeft, aan bij de volière. In de koepel wordt het pad een hellingbaan en een luchtbrug, die in de vorm van een acht langzaam tussen de bomen door naar boven slingert. Als een vogel in de lucht kan de bezoeker de verschillende verdiepingen van de bomen bezichtigen. Deze achtbaan eindigt bij het panoramaterras, waar men onder het genot van een drankje kan genieten van het overzicht over de boomtoppen en het luchtruim van de vogels.

Constructie
De constructie omsluit de ruimte waarbinnen de vogels vliegen. Als constructieprincipe is een geodetische koepel getekend met een diameter van 56 meter en een hoogte van 43 meter. Deze koepel is opgebouwd met staven van hout waartussen gaas is gespannen. De houten staven hebben een lengte van ongeveer 5 meter en worden met elkaar verbonden door middel van stalen connectoren. De hele koepel rust op een betonnen ring.

 

Gerelateerde Projecten