• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

WorkWithNature Costa Rica

WorkWithNature is een duurzaam ontwerp voor het onderzoekscentrum van de gelijknamige stichting. De stichting heeft als doelstelling om het regenwoud in Costa Rica te beschermen door deze op te kopen zodat het regenwoud niet binnen 10 jaar volledig verdwenen is door houtkap en/of oliepalm- of bananenplantages. In het concept speelt de locatie van het onderzoekscentrum de hoofdrol. Het heuvellandschap, de aanwezige biotoop en materialen, en het bijbehorende klimaat zijn hierin leidend. 


Missie Stichting Work With Nature
Work with Nature is een gedreven, jonge stichting met een duidelijk doel: het beschermen van bedreigde regenwouden in Costa Rica, Midden-Amerika. Zij doen dit door percelen regenwoud grenzend aan een nationaal park te kopen, waardoor een  bufferzone wordt gevormd. Op dit moment beschermd de stichting 35 hectare regenwoud met het doel om binnen 10 jaar 2.000 hectare regenwoud te beschermen, voldoende ruimte voor de jaguar om te leven!

CO2 reductie
Door de inspanningen van WorkWithNature wordt niet alleen een stukje aarde met de hoogste biodiversiteit beschermd, maar wordt ook op twee manieren een bijdrage geleveverd aan CO2-reductie. Ten eerste door te voorkomen dat regenwoud gekapt wordt, dit staat bekend als REDD (Re - duced Emissions from Deforestation and forest Degradation). Ten tweede door samen met de lokale bevolking de graslanden, waar in het verleden houtkap heeft plaatsgevonden, te herbebossen, waarbij de nieuwe bomen weer CO2 uit de atmosfeer opslaan. Uit onderzoek blijkt dat tropisch regenwoud een van de meest effectieve opslagplaatsen voor CO2 is. 

Onderzoekscentrum op locatie
Tropische bossen beschermen alleen is niet genoeg; bewustwording omtrent het belang en de schoonheid van deze bossen kan mensen inspireren om hun dagelijks leven beter in te vullen en een bijdrage te leveren in mondiale belangen. Het projectgebied is een plek waar de stichting gasten kan ontvangen die willen bijdragen en kunnen leren door activiteiten als vrijwilligerswerk, onderzoeksstages en Spaanse cursussen.
Het onderzoekscentrum zal zelfvoorzienend zijn en de sfeer van de omgeving in tact laten. Er is geen elektriciteit, waterleiding of riool. Er zijn dus voldoende uitdagingen, maar dit is de perfecte manier om vanaf dag één met goede intenties te starten. Door lokale kennis en moderne technologie te combineren zal dit een voorbeeld worden voor een duurzame levensstijl voor zowel de gasten als de lokale bevolking. Het onderzoekscentrum zal ook een positieve rol spelen voor de lokale gemeenschap door het genereren van banen. De meeste mensen werken in kleine agrarische bedrijfjes, met lage inkomens en veel onzekerheid. Work with Nature kan een vast salaris aanbieden en zo de stabiliteit vergroten. Door het inhuren van een kok, tuinier, opzichters, gidsen en Spaanse leraren kan deze kleine gemeenschap mee profiteren.


 

Gerelateerde Projecten