• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Fort Lunet a/d Snel Waterlinie Schalkwijk

Het Lunet aan de Snel is een verdedigingswerk ten noorden van Fort Honswijk. Vanuit deze aarden wal kon een aanval op Fort Honswijk vanuit het noordoosten worden weerstaan. Ook kon een gedeelte van de Lekdijk onder vuur worden genomen, dat vanaf het torenfort niet mogelijk was. Het lunet is aangelegd in de jaren 1845-1846 en was gelegen aan het veenriviertje De Snel, die tussen de Waalsewetering en de Lekdijk stroomde. Door dit riviertje tegelijkertijd met de aanleg van het Lunet aan de Snel te verdiepen, konden de polders onder water worden gezet. (bron Oudhouten.nl)
Arc2 architectuur heeft in samenwerking met de Gemeente Houten en Aannemer van der Ven voor dit historische verdedigingswerk een herbestemmingsplan gemaakt met deels een recreatieve bestemming. Het oorsponkelijke relief en inrichting van de Lunet was voor een groot deel verzakt en overwoekerd door bomen en struiken. Alleen de contouren waren nog duidelijk aanwezig.Landschappelijk plan
In het landschappelijk ontwerp is een balans gezocht tussen de verschillende belangen die een rol spelen bij het landschap van de Lunet:
  • de cultuurhistorische waarde van de plek als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
  • de natuurwaarden in het kader van de ecologische hoofdstructuur waar de lunet onderdeel van maakt;
  • de recreatieve waarde om de lunet openbaar toegankelijk te maken voor wandelaars en ruimte te bieden voor een ondernemer in de recreatiesector.
Het landschappelijke plan is uitgewerkt op basis van Rapport Polder Blokhoven & Lunet aan de Snel gemaakt door landschapsarchitect Kees van der Velden. De oorspronkelijke opzet is op hoofdlijnen weer teruggebracht in het landschap. Dit geldt voor het entreegebied, de bajonetvormige entreeweg en de profilering van de punt van de lunet rond de bomvrije kazerne. Met name de Zuid-flank heeft weer een strakke profilering gekregen en is niet begroeid. Het terrein van het fort vormt onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Onder andere vossen, uilen en ijsvogels leven op het terrein. Bomen en begroeiing die voor de ecologie van belang waren zijn om deze reden gehandhaafd. Dit geldt oa. voor de knotwilgen op de Noord-Oost flank, de linden op de punt, een aantal karakteristieke bomen rond de kazerne en de begroeiing in het entreezone van de lunet.
Ten bate van de toegankelijkheid voor recreanten is een klompenpad aangelegd en zijn er zitbanken en een tweetal taludtrappen geplaatst.

Bij het ontwerp en inrichting van het landschap spelen ook beheer en onderhoudsoverwegingen een rol. De detaillering van het landschap is robuust en onderhoudsvriendelijk ontworpen. Het landschap van het fort Lunet aan de Snel vormt een een ensemble met de bomvrije kazerne en de entreepartij met FortBruggen. De herbestemming en renovatie van deze onderdelen van het fort zijn eveneens door Arc2 architectuur ontworpen.


 

Gerelateerde Projecten