• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

ArchitectLelystad

Lelystad is een groene stad, de hoofdstad van Flevoland ontwikkelt volgens de principes van de tuinstad waar wonen in het groen het uitgangspunt vormt voor de stedenbouwkundige opzet. Lelystad ligt tussen de weidse landschappen van het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Flevopolder. Arc2 architectuur is al lange tijd gevestigd in Flevoland en we dragen als architecten graag bij aan de groene en duurzame ontwikkeling van Lelystad en de polder. We hebben in Flevoland al vele projecten ontworpen: unieke particuliere woonhuizen in Oosterwold en Casa Mirador in de Noorderplassen met uitzicht over het Markermeer. Maar ook een uitkijktoren voor de Oostvaardersplassen en een Circulaire Brug van hout in Almere-Haven. Landschappelijke inrichtingsplannen voor archeologische VINDplaats Zenit en recreatiegebied Braambergen met zonne-energie en uitkijktoren.

Architect Lelystad Architect Lelystad Architect Lelystad 

TransportEiland

TransportEiland is een landschappelijk ontwerp voor een transporthaven ten behoeve van containeroverslag in het IJsselmeer bij Lelystad. De haven ligt in het water voor de dijk van de Flevopolder is door middel van een brug verbonden met het land. Met het plan...

Watersportvereniging

Arc2 architectuur heeft een concept bedacht voor de interne reorganisatie, modernisering en verduurzaming van een bestaand clubgebouw van een watersportvereniging uit Flevoland. Het plan voorziet onder meer in extra kantoorruimte met kantine en lounge bar. Zorgvuldig geplaatste ramen in...

Kantoor Staatsbosbeheer

De huidge huisvesting van het Uitvoeringskantoor Oostvaardersplassen van Staatsbosheer voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, was gedateerd en te klein geworden voor het huidige gebruik. Met nieuwe huisvesting wordt tegemoetkomen aan de verwachte stijging van bezoekers de komende...