• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

WaterFort Waterlinie Schalkwijk

Herbestemmingsplan Fort Lunet a/d Snel 

Arc2 architectuur heeft in samenwerking met de Gemeente Houten en Aannemer van der Ven voor het historische verdedigingswerk Fort Lunet a/d Snel een herbestemmingsplan gemaakt. De bomvrije kazerne van Lunet aan de Snel was in zijn hoofdvorm nog in originele opzet aanwezig en wordt gekenmerkt door een serie parallel geschakelde gewelven en een opbouw op de eerste verdieping. Het gebouw is bedekt met een metersdikke grondlaag. In het plan heeft de kazerne een recreatieve bestemming gekregen. 
 

Herbestemmingsontwerp Bomvrije kazerne

De bomvrije kazerne is voor de ingebruikname door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) in 1969 op detailniveau 'gemoderniseerd' en aangepast. Hierbij heeft men weinig respect gehad voor de originele historische details en is het gebouw enigzins verminkt. De storende toevoegingen (oa. gevelroosters, dichtgemetselde doorgangen, electrische bekabeling op de gevels) zijn weer verwijderd om het pand in oude luister te herstellen. Het metselwerk verkeerd hier en daar in slechte staat en is zorgvuldig hersteld. De oorspronkelijke voorzieningen om hemelwater op te vangen in de waterkelder en te ventileren door een ventilatiekanaal in de gemetselde wand zijn weer hersteld. Oorspronkelijke karakteristieke details zijn weer terug gebracht: een rond raam en rooster voor de gevelopeningen, luiken voor de druipkokers. Beschadiging van het metselwerk ten behoeve van bomvrije tussenwanden in de openingen uit 1969 zijn weer aangeheeld door middel van stucwerk.

Om de kazerne geschikt te maken voor recreatief gebruik zijn er de volgende werkzaamheden voorzien:
  • Aansluiting op het riool, nieuwe electrische bekabeling, puien met glas, toiletten en een pantry.
  • De bovenruimte van de kazerne waar vroeger de kanonnen werden opgesteld is weer geopend en heeft een glazen pui met entreedeur gekregen.
  • De stalen deur die er in een latere fase is ingezet wordt teruggebracht in de vorm van een vergadertafel in de ruimte.
  • Ten bate van de veiligheid van bezoekers worden hekwerken op de gevelrand geplaatst en deze worden gecombineerd met nieuwe verlichtingsarmaturen die de gevel en de openbare ruimte aanstralen.
  • De hekwerken zijn heel rank vormgegeven en zijn achter de metselwerk rand geplaatst. Hierdoor zijn ze heel onopvallend aanwezig.
De bomvrije kazerne van het fort Lunet aan de Snel vormt een ensemble met het landschap en de entreepartij met FortBruggen. De herbestemming en renovatie van deze onderdelen van het fort zijn eveneens door Arc2 architectuur ontworpen.


 

Gerelateerde Projecten