• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

LombokPlein Utrecht

Het LombokPlein of LombokBeach zal in de nabije toekomst de ruimtelijke schakel vormen tussen Lombok en het centrum van Utrecht. De gemeente heeft een ideeënprijsvraag uitgeschreven die door ons ontwerpteam werd gewonnen. Het plein wordt opgedeeld in verschillende stroken, elk met een eigen functie: promenade, horeca, terras, cultuur, water en spelen. Veel aandacht is besteed aan de relatie tussen plein en water en de aansluiting met het bestaande stedelijke weefsel.


Testimonial
Juryrapport: 'Geweldig plan, spetterend, origineel vormgegeven. Ambitieuze functie-invulling voor het plein met verschillende sferen en functies. Sterk concept met verschillende golven, gerelateerd aan functies, water en verbinding. Het is een mooi idee dat goed en zorgvuldig is uitgewerkt. Haakt aan op verschillende schaalniveaus: de stad, Lombok en het Centraal Station. Het ontwerp biedt Lombok een bijzonder plein voor haar specifieke multiculturele kenmerken.'

Gerelateerde Projecten