• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Fort Lunet a/d Snel

Renovatie van Lunet a/d Snel. Arc2 architecten heeft in samenwerking met de Gemeente Houten en Aannemer van der Ven voor dit historische verdedigingswerk een herbestemmingsplan gemaakt met deels een recreatieve bestemming. Het oorsponkelijke relief en inrichting van de Lunet was voor een groot deel verzakt en overwoekerd door bomen en struiken. Alleen de contouren waren nog duidelijk aanwezig. De bomvrije kazerne van Lunet aan de Snel was in zijn hoofdvorm nog in originele opzet aanwezig en wordt gekenmerkt door een serie parallel geschakelde gewelven en een opbouw op de eerste verdieping. Het gebouw is bedekt met een metersdikke grondlaag. In het plan heeft de kazerne een recreatieve bestemming gekregen. De FortBruggen, eveneens naar ontwerp van Arc2 architecten, vormen de nieuwe verbindingen naar het karakteristieke landschap van Fort Lunet a/d Snel in Schalkwijk.
Fort Lunet a/d Snel
Fort Lunet a/d Snel
The Making Of Spiral Tower
Dreamportlane N261
RietkraagBrug Rosmalen
drone-beelden Streekstation
Transferium A27
Streekstation Linielanding
BioScienceTunnel Leiden
plaatsing EscherBrug
Domes PechaKucha Hilversum
Amazonica Blijdorp Rotterdam
VvT @ Omroep Flevoland
ontwerp SpoorwegMuseum
bouw SpoorwegMuseum