• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Kochtoren Haarlem

Een flatgebouw uit de jaren '70 aan de Robert Kochlaan te Haarlem wordt door slechte staat van de gevelhuid gerenoveerd. Het bestaande metselwerk is dusdanig slecht dat er op korte termijn maatregelen moet worden genomen. Met een nieuwe gevelhuid kan het gebouw tegelijkertijd bouwfysisch worden verduurzaamd. Het gebouw vormt in de stedenbouwkundige context een karakteristiek en herkenbaar element van een ensemble met een vijftal gelijke torens. Het behoudt van herkenbaarheid van deze familie als beeldbepalende elementen in de omgeving vormt uitgangspunt van het gevelontwerp. In opdracht van de VVE en Robertson Restyling heeft Arc2 architecten voor de gevelrenovatie van deze specifieke woontoren een ontwerpvisie opgesteld. 


Ontwerpvisie
Het plan opgesteld door de VVE van de toren schrijft voor om de huid van het gebouw te verduurzamen. Vanuit financieel oogpunt was het afbreken en opnieuw opmetselen van de bestaande gevel geen optie. De VVE heeft ervoor gekozen om een nieuwe huid te monteren op de bestaande gevel zonder te slopen, hierbij wordt vanuit constructief oogpunt gebruik gemaakt van een lichte aluminium gevelopbouw. Naast financiele haalbaarheid geeft deze oplossing een enorm bijkomend bouwfysisch voordeel. De toename van de RC-waarde van de gevel is enorm.
Het flatgebouw vormt onderdeel van een herkenbare familie van gebouwen. Om de impact van de renovatie en verduurzaming van de gevel op het ensemble als geheel te minimaliseren wordt gezocht naar een passende oplossing voor deze specifieke (stedenbouwkundige) context. Uitgangspunt in het ontwerp is dat met een eigentijdse gevelinvulling het oorspronkelijke beeld van de flat wordt benadert en er een hoogwaardige beeldkwaliteit ontstaat passend in de ensemble van flats als geheel.
 
Het ontwerp voor de nieuwe gevel van het flatgebouw heeft de volgende karakteristieken:
  • De woontoren krijgt een duurzame en eigentijdse jas. De impact van de renovatie op de andere torens wordt geminimaliseerd door zorgvuldige detaillering in de gevelafwerking. Door middel van een eenvoudige en heldere vormgeving en zorgvuldige toepassing van materialen voegt de toren zich op vanzelfsprekende wijze in de context van het ensemble;
  • In de toepassing van de specifiek voor dit project ontwikkelde aluminium gevelpanelen wordt een verwijzing gemaakt naar de tectoniek van het oorspronkelijke metselwerk. De extrusieprofielen zijn afgestemd op de maat van de huidige gevelbekleding. Door de combinatie van een tweetal profileringen ontstaat een levendig en gevarieerd gevelbeeld met een zweem van onregelmatigheid. Dit spel wordt versterkt door de variatie in de aangebrachte coating dat een subtiel verschil in lichtreflectie teweegbrengt; 
  • Het kleurgebruik van de verschillende onderdelen sluit aan bij de ensemble van de bestaande flats;
  • De gevelbeplating worden op de hoeken in verstek gezaagd in combinatie met een aluminium hoekstuk ten aanzien van heldere vorm en lijnen;
  • De afleesbare volumes (plint, kraag en woontoren) blijven behouden dan wel worden versterkt.
 

Gerelateerde Projecten