• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Nauerna Viaduct S150 Zaanstad

Het integrale ontwerp van het viaduct tussen de loswal en bedrijfsterrein van Afvalzorg maakt een eenduidig en herkenbaar gebaar dat past bij de industriefunctie en het grootschalige karakter van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling is helder en ingetogen vormgegeven, ondergeschikt aan het landschap met minimale impact op het wegbeeld en maximale ruimtelijke beleving van het landschap. De landschappelijke verbinding over de Nauernaseweg  (S150) markeert de plek van het bedrijfsterrein met de loswal aan het Noordzeekanaal in de Nauernasche Polder. De brugrand van het viaduct en de verticale wanden rond de loswal en bedrijfsterrein worden gevormd door schanskorven. Net als bij de bestaande wanden naast kantoorgebouw De Vouw worden de korven ingevuld door stapeling van hergebruikte steenachtige materialen. De infrastructurele inpassing vormt als onderdeel van een van de stadsroutes binnen de gemeente een herkenbare entree van Zaanstad.

Gerelateerde Projecten