• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Levensloopbestendig

Levensloopbestendig wonen is een term die wordt gebruikt in verband met een woning die geschikt is (of redelijk eenvoudig geschikt gemaakt kan worden) om tot op hoge leeftijd bewoond te worden. Er zijn dan meestal aanpassingen gedaan om gemakkelijk om te kunnen gaan met een lichamelijke handicap en/of er kan geheel gelijkvloers worden gewoond.