• Arc2 architecten
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@Arc2.nl

Cocreatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Arc² architecten werkt graag volgens co-creatie met personen uit verschillende disciplines. Het bureau is er van overtuigd dat de uitwisseling van kennis en know-how in een vroeg stadium de beste resultaten oplevert.
Arc² architecten werkt in nauw verband samen met diverse professionele partijen uit het netwerk. Ook de samenwerking met hogeschool studenten in de vorm van een comakership hebben geresulteerd in prettige samenwerkingen en inspirerende eindresultaten.

Archeologische VINDplaats

Ontwerp masterplan archeologische VINDplaats Zenit Almere In samenwerking met verschillende ondernemers, organisaties en (buurt)bewoners is Arc2 architecten als Almeers bureau maatschappelijk betrokken bij het ontwerp en ontwikkeling van de archeologische VINDplaats Zenit in Almere-Buiten....

Duurzaam ontwerp

Ontwerpen voor Duurzaam bouwen: Arc2 Green Lab Een van de specialismen van Arc2 architecten is het maken van duurzame ontwerpen met toepassing van hergebruikte en biobased materialen (C2C). In het kader van het initiatief Arc2 Green Lab doet Arc2 architecten in...